Отворено днес от 8:30 до 12:30

0391/66956

Цени на такси и услуги


  Цените са определени на основание Решение № 624 от 31.01.2013г. на Общински съвет- Димитровград за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград.

 

     1.   ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА

годишна

         За читатели до 14 години  -      3.00 лв.

         За всички останали читатели - 5.00 лв.

     временна

         За 1 ден, важи само за ползване на Читалня -  1.00 лв.

 

     2.   КСЕРОКОПИРНИ УСЛУГИ – за 1 страница

Формат А4

   За текст - 0.10 лв.

   За текст и снимков материал - 0.20 лв.

Формат А3

   За текст - 0.20 лв.

   За текст и снимков материал - 0.40 лв.

 

     3.   ПИСМО ДО ЧИТАТЕЛИ, ПРОСРОЧИЛИ ДАТА НА ВРЪЩАНЕ НА    

           КНИГИ –  1.00 лв.

 

     4.   ГЛОБА ЗА ЧИТАТЕЛИ, ПРОСРОЧИЛИ ВРЪЩАНЕТО НА

           БИБЛИОТЕЧНИ  ДОКУМЕНТИ ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА:

1.00 лв. на 1 екземпляр за всеки следващ месец

 

     5.   ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ

              - с хронологичен обхват до 10 г. - за 1 бр. описание – 0.25 лв.

              - с хронологичен обхват над 10 г. – за 1 бр. описание – 0.40 лв.

              - тематична справка – за 1 страница – 1.00 лв.

 

     6.   ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ  

              - ползване на интернет – 1 час безплатно, след това 1.00 лв./час

              - отпечатване на материали от интернет

                    = текст – 0.20 лв./страница

                    = текст и снимков материал – 0.50 лв./страница

              - сканиране /само от библиотечни документи/ - 0.50 лв./страница