Отворено днес от 8:30 до 12:30

0391/66956

Библиотеката с нова страница във Фейсбук


     Тъй като скоро ще достигнем лимита за приемане на покани за приятелство, създадохме още една страница. На нея ще публикуваме всичко ново около Библиотеката, приготвили сме ви и изненади. Харесайте я, ако желаете да продължите да получавате известия от нас.

https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-166803070484454/